انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اخبار انجمن

جوابیه رئیس امور نظام فنی و اجرایی در خصوص لزوم قراردادها

جوابیه رئیس امور نظام فنی و اجرایی در خصوص لزوم قراردادها... ادامه مطلب

اخبار انجمن

نامه به جناب آقای دکتر نوبخت - معاونت محترم ریاست جمهوری

رعایت آیین نامه تضمیین معاملات دولتی ... ادامه مطلب

اخبار انجمن

نامه جناب آقای مهندس مصطفوی

پرداخت هزینه آسفالت ادامه مطلب

اطلاعیه ها

برگزاری همایش پیمانکاران توسعه ، احداث و بهینه سازی pc

برگزاری همایش پیمانکاران توسعه.... ادامه مطلب

اخبار انجمن

تفويض اختيار تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

تفويض اختيار تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ... ادامه مطلب

اخبار انجمن

دستوالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت

دستوالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت... ادامه مطلب