انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

انجام امور ثبتی و...

انجام امور ثبتی و ...


*اطلاعیه*
*انجام امور ثبتی شرکت ها تنها با کمترین هزینه و حداقل زمان*
انجمن مفتخر است کلیه خدمات مربوط به تغییرات ثبتی شرکت ها را بدون واسطه با حداقل زمان و هزینه ،بدون دریافت وجه مازاد جهت انجام امور مربوطه ،به اعضاء خود که بخشی از وظایف و اهداف انجمن می باشد ارائه نماید.شماره تماس واحدتغییرات ثبتی97-88288596داخلی110  آدرس اینستاگرامanjomanetehran1381انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

دانلود