انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

برگزاری کلاس های رفع ابهام و آموزش مالیات بر ارزش افزوده

برگزاری کلاس های رفع ابهام و آموزش مالیات بر ارزش افزوده


اعضای محترم به استحضار میرساند انجمن در حال انجام مراحل برگزاری کلاس های رفع ابهام و آموزش مالیات بر ارزش افزوده با حضورمدیران ارشد آن سازمان محترم می باشد لذا درصورت تمایل به حضور جهت اعلام مشکلات و موانع  و یا شرکت در کلاسها لیست تعداد افراد شرکت کننده را بصورت عدد ونام شرکت را به شماره 09332718800 تلگرام فرمائید.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

دانلود