انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع ارزش انواع ماشین آلات راهسازی ، کشاورزی و موتورسیکلت جهت محاسبه قدرالثبت و اجرا در سال 1398 تاریخ ابلاغ: 27 اسفند 97

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع ارزش انواع ماشین آلات راهسازی ، کشاورزی و موتورسیکلت جهت محاسبه قدرالثبت و اجرا در سال 1398 تاریخ ابلاغ: 27 اسفند 97


دانلود