انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اخبار انجمن

نامه جناب آقای مهندس مصطفوی

پرداخت هزینه آسفالت ادامه مطلب

اطلاعیه ها

برگزاری همایش پیمانکاران توسعه ، احداث و بهینه سازی pc

برگزاری همایش پیمانکاران توسعه.... ادامه مطلب

اخبار انجمن

تفويض اختيار تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

تفويض اختيار تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ... ادامه مطلب

اخبار انجمن

دستوالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت

دستوالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

آیین نامه اجرایی بند(ز)تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور

آیین نامه اجرایی بند(ز)تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات ... ادامه مطلب