انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اطلاعیه ها

سمینار ارزیابی میدانی آثار زلزله بر ساختمانها

دعوت به سمینار ارزیابی میدانی آثار زلزله... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

راه اندازی سایت انجمن

از تاریخ 96/10/06 سایت انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران ادامه مطلب

اطلاعیه ها

امکان خرید برنج

کمیسیون رفاهی برای اعضای انجمن امکان.... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

جلسه هم اندیشی

برگزاری جلسه هم اندیشی... ادامه مطلب