انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اطلاعیه ها

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 ادامه مطلب

اخبار انجمن

نوروز سال 1398 خورشیدی فرخنده باد.

نوروز سال 1398 خورشیدی فرخنده باد. ادامه مطلب

اطلاعیه ها

فهرست بها سال 1398

فهرست بها سال 1398 ادامه مطلب

اخبار انجمن

جزییات لایحه مالیاتی دولت

جزییات لایحه مالیاتی دولت ادامه مطلب

اطلاعیه ها

اعتراض تشکل های عمده صنفی مهندسی کشور به رویه حاکم بر شورای هماهنگی تشکلها

اعتراض تشکل های عمده صنفی مهندسی کشور به رویه حاکم بر شورای هماهنگی تشکلها ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تصویب نامه شماره 160007/ت56282ه مورخه 1397/12/01 هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امورمالیاتی کشور

تصویب نامه شماره 160007/ت56282ه مورخه 1397/12/01 هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امورمالیاتی کشور ادامه مطلب