انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اطلاعیه ها

برگزاری کلاس های رفع ابهام و آموزش مالیات بر ارزش افزوده

برگزاری کلاس های رفع ابهام و آموزش مالیات بر ارزش افزوده ادامه مطلب

اطلاعیه ها

انجام امور ثبتی و...

انجام امور ثبتی و ... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی ادامه مطلب

اطلاعیه ها

پیگیری در خصوص بخشنامه تعدیل قرارداد ها

پیگیری در خصوص بخشنامه تعدیل قرارداد ها ادامه مطلب

اطلاعیه ها

جمع آوری کمک به هم وطنان سیل زده

جمع آوری کمک به هم وطنان سیل زده دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است..... شماره حساب کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران 24003671366050 بانک کارآفرین شعبه مرکزی ادامه مطلب