انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اطلاعیه ها

بخشنامه شماره 97/320465-97/09/12 بانک مرکزی- اصلاح قانون چک

بخشنامه شماره 97/320465-97/09/12 بانک مرکزی- اصلاح قانون چک ادامه مطلب

اطلاعیه ها

اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی اصلاح ماده 104 قانون مالیات مستقیم متن ماده 12

اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی اصلاح ماده 104 قانون مالیات مستقیم متن ماده 12 ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تفسیر بانک مرکزی بند (و) تبصره 16 قانون بودجه 97

تفسیر بانک مرکزی بند (و) تبصره 16 قانون بودجه 97 ادامه مطلب

اطلاعیه ها

بخشنامه دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق و اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران

بخشنامه دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق و اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران ادامه مطلب

اطلاعیه ها

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای نیمه اول سال 97

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای نیمه اول سال 97 ادامه مطلب