انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اطلاعیه ها

اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

برگزاری نمایشگاه در هرات و بصره ادامه مطلب

اطلاعیه ها

نامه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به دکتر قانع پور ریاست محترم امور نظام فنی و اجاریی سازمان برنامه و بودجه کشور

نامه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به دکتر قانع پور ریاست محترم امور نظام فنی و اجاریی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه مطلب

اطلاعیه ها

پیام تسلیت کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در خصوص فوت جناب آقای مهندس مداحی

پیام تسلیت کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در خصوص فوت جناب آقای مهندس مداحی ادامه مطلب

اخبار انجمن

نامه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به ریاست محترم هیات اجرائی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی

انتشار پیش نویس بخشنامه دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز ادامه مطلب