انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اطلاعیه ها

ثبت نام بیمه تکمیل درمان انجمن...

فرم ثبت نام بیمه تکمیل درمان انجمن... ادامه مطلب

اخبار انجمن

اسناد سند انجمن

اسناد سند انجمن ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تراز مالی 1393 الی 1396

تراز مالی 1396... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

بخشودگی جرایم تامین اجتماعی ...

بخشودگی جرایم تامین اجتماعی ... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

بخشنامه بخشودگی بیمه....

اتمام فرصت بخشنامه بخشودگی بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی ادامه مطلب

اخبار انجمن

تبصره 19 قانون بودجه 97 و ...

تبصره 19 قانون بودجه 97 و ... ادامه مطلب