انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

اخبار انجمن


اخبار انجمن

جزییات لایحه مالیاتی دولت

جزییات لایحه مالیاتی دولت ادامه مطلب

اخبار انجمن

نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جهت برگزاری پر شور 22بهمن

نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جهت برگزاری پر شور 22بهمن... ادامه مطلب

اخبار انجمن

انجمن بتن ایران

حمایت مالی شانزدهمین همایش روز بتن ادامه مطلب

اخبار انجمن

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن ، کشاورزی ایران

برگزاری نمایشگاه اختصاصی در شهر هرات... ادامه مطلب

اخبار انجمن

صورتجلسه شورای فنی استان

صورتجلسه شورای فنی استان ادامه مطلب

اخبار انجمن

نامه شرکت محیا آب گستر

رضایت و اعلام قدردانی از پیگیری پرونده خسارت (شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان امید و آتیه) ادامه مطلب