انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

در سال 1381 تعدادي از پيمانکاران اقدام به گردهمايي و تشکيل انجمن صنفي پيمانکاران و شرکتهاي ساختماني و تأسيساتي و تجهيزاتي استان تهران نمودند که اين انجمن با زحمات فراوان  و شبانه روزي بالاخره در تاريخ 81/12/11 موفق به اخذ تائیدیه ثبت انجمن از اداره کار و امور اجتماعي گرديد و سپس طي جلسات مختلف بحث و گفتگو و تعامل با مسئولين وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران موفق به امضای تفاهمنامه اي با سازمان مذکور شد که امضای اين تفاهمنامه گام بزرگي در جهت نزديک شدن به جايگاه واقعي انجمن و قشر زحمتکش پيمانکاران مي باشد.

و تاکنون توانسته است جايگاه مناسبي را در محافل مهم اجتماعي چون استانداري تهران  معاونت نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري  سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق،کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ايران، کانون سراسري انجمنهاي صنفي شرکتهاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي ايران، شوراي فني استانداری، کميتة کنترل کيفيت مصالح شورای فنی و... بدست آورد و با داشتن بيش از 1744 عضو ( فعال و غیر فعال) به عنوان یکی از  بزرگترين و  فعالترين انجمن هاي کشور به شمار رفته و سرآمد و الگويي براي ديگر همکاران در استانهاي مختلف کشور ميباشد.


اهداف انجمن

ضرورت همکاری صمیمانه و تنگاتنگ با مجریان و کارفرمایان دولتی در جهت اجرای منویات پیمانکاران در زمینه های صنعت ساخت
ضرورت بسترسازی فرهنگی و آموزش به منظور ایجاد زمینه های لازم همکاری در امور صنعت ساختمان
معرفی شخصیت واقعی پیمانکاران در جامعه و بخش دولتی و اصلاح نگرش نادرست برخی از دست اندرکاران امور پیمانکاری
اصلاح برداشت  اثبات اینکه پیمانکار به عنوان یک شخصیت حقوقی در جهت سازندگی کشور همیشه در کنار بخش دولتی است نه در مقابل آنها
تبلیغ و ترویج باور عمومی نیاز جامعه به امور پیمانکاری و اثر بخش بودن آن و لزوم یادآوری اینکه این قشر خدوم باید فراتر از محدودیت های خود، فعالیت مستقل و مبتنی بر شان تخصصی خود داشته باشند و همپای آحاد  جامعه،  در سازندگی کشور  و  جامعه خویش مشارکت کنند  و از حقوق اجتماعی و کاری برابر برخوردار باشند.
ماموریت انجمن تلاش در جهت قانونمند سازی و ایجاد فرصت های لازم به منظور ایجاد اشتغال برای پیمانکاران
اطلاع رسانی کامل به پیمانکاران از قوانین ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، آئین نامه های مرتبط با امور پیمانکاری از طریق استفاده از نشریه ، سایت، پیام کوتاه و یا هر امکاناتی که بتوان پیمانکاران را در جریان قرار داد
حرفه پیمانکاری و نقش اثربخش آنان در پیشبرد جامعه.
پیگیری   تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق پیمانکاران.
تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعات درحوزه پیمانکاری.
 

جایگاه

در خصوص جایگاه انجمن در سازمانها و  حوزه فعالیت، انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران با سازمانهای دولتی و غیر دولتی به شرح ذیل در تعامل وهمکاری تنگاتنگ  می باشد و در راستای بهروزی صنعت پیمانکاری تلاش می کند:

1-  شورای اشتغال استان تهران

2-  سازمان برنامه و بودجه استان تهران

3-  شورای فنی استانداری استان تهران

4-  کمیته مصالح استانداری استان تهران

5-  کمیته پیمان استانداری استان تهران

6-  کمیته رتبه بندی( تشخیص صلاحیت پیمانکاری)

7-  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار

8-  کانون عالی کافرمایی ایران

9-  کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

10-  کانون کارفرمایی استان تهران

11-  کمیته استاندارد استان تهران

12-  کمیته نظارت و بازرسی در پروژههای عمرانی در استانداری تهران

13-  ریاست شورای هماهنگی تشکلات فنی و مهندسی استان تهران

14-  صاحب امتیاز نشریه پیمانکار

15-  بررسی گواهی صلاحیت ایمنی