انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و ارتقاء توسعه صنعت ساخت در کشور و تسهیل در روند تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، به پیشنهاد امور نظام فنی و اجرایی و تصویب کمیته فنی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است .

پیمـانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کارهای اجرایی دارد و پیمانـکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

رتبه بندی پیمانکاران برای انجام فعالیت پیمانکاری که نیاز به احراز صلاحیت است و قصد انجام پروژه‌هایی با ویژگی‌های زیر را دارند صادر و طی مقررات در آیین‌نامه اصلاح و تمدید می‌گردد.

 • تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد.
 • طرح‌هایی که تامین مالی و یا اجرای آن‌ها در داخل یا خارج از کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشند.

پیمانکار از لحاظ شخصیت حقیقی یا حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شود:

 1. پیمانکار حقوقی پیمانکاری است که پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی پیمانکاری) دریافت کرده باشد.
 2. پیمانکار حقیقی فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی پیمانکاری) دریافت کرده باشد.

اخذ رتبه پیمانکاری منحصر به پیمانکاران زیر است:

 • اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.
 • اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.
 • اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارند.

پیمانکاران بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 • نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد در صد (۱۰۰%) سهم‌الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
 • نوع دوم: پیمانکارانی که صد در صد (۱۰۰%) مالکیت سهم‌الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت، شهرداری‌ها،‌ موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام‌المنفعه باشد.
 • نوع سوم: گروهای مشارکت و یا سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می‌شوند.

تبصره ۱: شرکت‌هایی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد، نوع یک محسوب می‌شوند.

تبصره ۲: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها،‌ نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات و …) پیمانکار محسوب نمی‌شوند.

رتبه بندی پیمانکاران براساس نوع فعالیت و معیارهای صلاحیت

پیمانکاران بر حسب نوع فعالیت به ۱۲ رشته تقسیم می‌شوند:

 1. رشته ساختمان و ابنیه
 2. رشته آب
 3. رشته راه و ترابری
 4. رشته صنعت و معدن
 5. رشته نیرو
 6. رشته تاسیسات و تجهیزات
 7. رشته کاوش‌های زمینی
 8. رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات
 9. رشته کشاورزی
 10. رشته خدمات
 11. رشته مرمت آثار فرهنگی و تاریخی
 12. رشته نفت و گاز

هر کدام از رشته‌ها با توجه به معیارهای صلاحیت در ۵ پایه (از بزرگ به کوچک از نظر توان مالی و ظرفیت کاری) به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 1. پیمانکاران پایه یک (بالاترین رتبه)
 2. پیمانکاران پایه دو
 3. پیمانکاران پایه سه
 4. پیمانکاران پایه چهار
 5. پیمانکاران پایه پنج