انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

یکی از کارهای سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی در کشور می‌باشدرتبه بندی یا گرید معیاری برای طبقه بندی شرکت های پیمانکاری می باشد که از سوی این سازمان صورت می پذیرد .

صلاحیت شرکت‌ها برای حضور در مناقصه‌های دولتی و انجام پروژه‌های مختلف باید از نظر توان فنی و سوابق کاری آن‌ها توسط نهادهای ذیربط مورد تایید واقع شوند.

اگر این شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده شوند، موفق به دریافت گواهی تشخیص صلاحیت می‌شود.اخذ رتبه بندی یا اخذ گرید ).

شرکتها برای دریافت رتبه بر اساس نوع فعالیت در پنج دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

  1. پیمانکاران
  2. مشاوران
  3. طرح و ساخت یا EPC
  4. انفورماتیک
  5. انبوه سازان

رتبه هر یک از این شرکتها براساس شرایط و آیین‌نامه‌های خاص خود توسط نهادهای مختلف صادر می‌شود.

چرا شرکتها نیاز به اخذ رتبه بندی دارند؟

هر شرکت پیمانکاری برای شرکت در مناقصه های دولتی و انجام فعالیت های سود آور اقتصادی و گسترش کسب و کار اقتصادی خود نیاز به صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی) دارد. اخذ رتبه پیمانکاری با استفاده از سامانه ساجات انجام می شود ، که گاها امری تخصصی و پیچیده است که باید نکاتی در آن مورد توجه قرار گیرد که پرونده شرکت ها قابل پذیرش سازمان های ذیربط و تایید آنها باشد . البته پیچیده بودن این روند ذره ای از اهمیت آن در روند فعالیت اقتصادی شرکتها نمی‌کاهد.

پس نتیجه می‌گیریم اخذ رتبه برای شرکتها دارای اهمیت و مزیت‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

۱هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.

۲سرمایه گذار با آگاهی از رتبه بندی شرکت ها و توان فنی و مالی آنها می تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید .

۳شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.

۴رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آنها باشد.