انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی مشترک اعضا اعم از اشخاص حقیقی و شرکتها، موسسات و انجمنها و تشکلهای وابسته به انجمن.
ایجاد فضای مناسب در همیاری و همکاری بین اعضا انجمن با ارگانها و نهادها و دوایر و سازمانهای دولتی ذیربط.
ملزم نمودن کلیه اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و قواعد صحیح در انجام تعهدات خود در اجرای پیمانهای منعقده و در صورت لزوم تشکیل کلاسها و سمینارهای آموزشی مربوطه برای آگاهی هرچه بیشتر پرسنل اعضا از اصول و قوانین و ضوابط.
شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به موسسات ساختمانی و تاسیساتی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مربوطه در خصوص امور مربوط به مالیات، بیمه های اجتماعی و غیره از جمله اختلافات کارفرما ، پیمانکار و کارگران مربوطه.
انجمن سعی خواهد داشت که در تهیه قوانین و آیین نامه ها و هر نوع مقرراتی که وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه و شورای عالی کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی ذیربط و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان های دولتی و شهرداری ها راجع به امور ساختمانی و تاسیساتی تهیه می نمایند نظریه خود را اعلام نماید.
اطلاع رساني مرتب و دسته جمعي بوسيلة پيام کوتاه به اعضاء و سایت انجمن.
 پیگیری و وصول مطالبات قطعی پیمانکاران از کارفرمایان دولتی و طرح مشکلات پیمانکاران به مسئولین ذیربط کشور.
 انجمن صنفی پیمانکاران مفتخر است که اولین انجمن کشور است که توانست در سال 1382 با عقد تفاهم نامه ائی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نصب برنامه مخصوص رتبه بندی بر اساس ضوابط سازمان گامهای موثری در شیوه و نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاری بردارد، اینک ضمن انجام رتبه بندی شرکتهای عضو انجمن در تمامی پایه ها و رشته ها به شرکتهای غیر عضو نیز این خدمات را ارائه میدهد
 برگزاري مجامع عمومي بطور متناوب در هرسال و در مواقع لزوم برگزاري مجامع فوق العاده جهت اطلاع رساني و شفافيت خدمت به اعضا و مشارکت اعضاي انجمن در اخذ تصميم گيري هاي بزرگ.
اخذ نمایندگی بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص و شرایط ویژه برای اعضای انجمن
ارائه بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص، ویژه اعضاء ومتقاضیان  واجد شرایط غیر عضو که به عضویت انجمن پذیرفته میشوند.
 تهية پروانة عضويت جهت شرکتهاي عضو انجمن و کارت عضويت جهت اعضاي هيات مديرة شرکتهاي¬عضو.
  چاپ سررسيد مخصوص انجمن با اطلاعات کامل اعضا.
.تهيه و تکثير دستور العمل های اداره کل استاندارد به پیمانکاران متقاضی.
انتخاب و عقد قرارداد لازم با کارشناسان خبره در زمینه های حقوقی، مالیات، بیمه و بکار گیری آنان در انجمن به عنوان ارائه مشاوره مجانی برای پیمانکاران عضو.
تشکیل کمیسیون های برق، ساختمان، آموزش ، حقوقی، تاسیسات، فاضلاب به منظور رفع مشکلات پیمانکاران
حضور در کمیسیون های شورای عالی فنی استان و کمیته مصالح استان به منظور احقاق حقوق حق پیمانکاران
تلاش در جهت عضویت در هیات موسس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ائی کشور که هنوز محقق نشده است .
موافقت با مسئولین امر در ایجاد کلاس آموزشی ایمنی HSE
برگزاری دورهای آموزش ایمنی کارفرمایی و کارگری