انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

ا. اطلاع رساني مرتب و دسته جمعي بوسيلة پيام کوتاه به اعضاء و سایت انجمن.
2. پیگیری و وصول مطالبات قطعی پیمانکاران از کارفرمایان دولتی و طرح مشکلات پیمانکاران به مسئولین ذیربط کشور.
3. انجمن صنفی پیمانکاران مفتخر است که اولین انجمن کشور است که توانست در سال 1382 با عقد تفاهم نامه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نصب برنامه مخصوص رتبه بندی بر اساس ضوابط سازمان گام های موثری در شیوه و نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاری بردارد، اینک ضمن انجام رتبه بندی شرکتهای عضو انجمن در تمامی پایه ها و رشته ها به شرکتهای غیر عضو نیز این خدمات را ارائه میدهد
4. برگزاري مجامع عمومي بطور متناوب در هرسال و در مواقع لزوم برگزاري مجامع فوق العاده جهت اطلاع رساني و شفافيت خدمت به اعضا و مشارکت اعضاي انجمن در اخذ تصميم گيري هاي بزرگ.
5.اخذ نمایندگی بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص و شرایط ویژه برای اعضای انجمن.
6.ارائه بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص، ویژه اعضاء ومتقاضیان  واجد شرایط غیر عضو که به عضویت انجمن پذیرفته میشوند.
7. تهية پروانة عضويت جهت شرکتهاي عضو انجمن و کارت عضويت جهت اعضاي هيات مديرة شرکتهاي عضو.
 8. چاپ سررسيد مخصوص انجمن با اطلاعات کامل اعضا.
9.تهيه و تکثير دستور العمل های اداره کل استاندارد به پیمانکاران متقاضی.
10.انتخاب و عقد قرارداد لازم با کارشناسان خبره در زمینه های حقوقی، مالیات، بیمه و بکار گیری آنان در انجمن به عنوان ارائه مشاوره رایگانبرای پیمانکاران عضو.
11.تشکیل کمیسیون های برق، ساختمان، آموزش ، حقوقی، تاسیسات، فاضلاب به منظور رفع مشکلات پیمانکاران.
12.حضور در کمیسیون های شورای عالی فنی استان و کمیته مصالح استان به منظور احقاق حق پیمانکاران.
13.تلاش در جهت عضویت در هیات موسس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ائی کشور که هنوز محقق نشده است.
14.موافقت با مسئولین امر در ایجاد کلاس آموزشی ایمنی HSE.