سجاد خدابخشی صادق آبادی

سجاد خدابخشی صادق آبادی

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن

مدیرعامل شرکت اعتماد تامین پارس