محسن لیاقت

محسن لیاقت

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر انجمن

مدیرعامل شرکت نیرو تابان آریا