جستجو

خدمات رفاهی - آموزشگاههای زبانهای خارجه شهر تهران
خدمات رفاهی - آموزشگاههای زبانهای خارجه شهر تهران

باسلام احتراماً نظر به تفاهم نامه منعقده با انجمن صنفی آموزشگاههای زبانهای خارجه شهر تهران به استحضار اعضاء محترم می رساند جهت برخورداری از دوره های ویژه آموزش زبانهای خارجی نظیر انگلیسی ، آلمانی و ... غیره در سطح شهر تهران در کلیه آموزشگاههای زیر نظر انجمن فوق با 30% تخفیف دوره ها و کتب درسی می توانند با شماره ٠٩٩١١٥٨٢٤٨١رابط آموزشی و ارائه شماره عضویت انجمن صنفی ثبت نامه و از تخفیفهای ارائه شده استفاده نمائید. انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

جستجو
دسته بندی
آخرین مطالب
بایگانی
ما را دنبال کنید
جدیدترین اخبار را روزانه دریافت کنید!