جستجو

پروژههایی که شرایط عمومی پیمان
پروژههایی که شرایط عمومی پیمان

نامه ارسالی از کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران درخصوص پروژههایی که شرایط عمومی پیمان (ماده 46 و 48)در مورد آنها قضاوت داشته است.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

جستجو
دسته بندی
آخرین مطالب
بایگانی
ما را دنبال کنید
جدیدترین اخبار را روزانه دریافت کنید!