جستجو

پیام تسلیت
پیام تسلیت

درگذشت جناب آقای مهندس رضا مختاری را خدمت خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه باری تعالی رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تحمل برای خانواده ایشان مسئلت دارم. انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

پروژههایی که شرایط عمومی پیمان
پروژههایی که شرایط عمومی پیمان

نامه ارسالی از کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران درخصوص پروژههایی که شرایط عمومی پیمان (ماده 46 و 48)در مورد آنها قضاوت داشته است.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران