جستجو

پروژههایی که شرایط عمومی پیمان
پروژههایی که شرایط عمومی پیمان

نامه ارسالی از کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران درخصوص پروژههایی که شرایط عمومی پیمان (ماده 46 و 48)در مورد آنها قضاوت داشته است.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

پیام تسلیت
پیام تسلیت

درگذشت جناب آقای مهندس رضا مختاری را خدمت خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه باری تعالی رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تحمل برای خانواده ایشان مسئلت دارم. انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران