جستجو

کار، پیمانکار و کارگر
کار، پیمانکار و کارگر

(کار، پیمانکار و کارگر)

 

عنصر مشترک در بین کلمات مذکور واژه ی(( کار)) میباشد.مفهوم کار در اصطلاح لغوی به معنای شغل و یا فعل و یا یک فعالیت ثمر بخش از سوی افراد میباشد.مسلما برای درک بهتر مفهوم کار ناگزیر از تعریف حقوق کار هستیم ؛حقوق کار عبارتست از مجموعه قواعدی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی،انجام کار تابع را تنظیم و بر ان حاکم است و اجرای ان از طرف دولت تضمین میگردد.

امروزه حقوق کار برروی سه محور روابط فردی،روابط جمعی و ملاحظات متنوع دولت در مسایل و روابط کار استوار است به همین دلیل همزمان هم ویژگی های حقوق خصوصی و هم ویژگی های حقوق عمومی بر ان تاثیر گذار است یعنی در عین حال که اشخاص در انعقاد یک قرارداد ازاد و مختار هستند و میتوانند شرایط خود را لحاظ نمایند اما در بعضی موارد خاص حتی با تراضی بین خود نمیتوانند از ان موارد خاص سرپیچی کنند.

از دیگر ویژگی های مهم حقوق کار حمایتی بودن ان میباشد.با توجه به نابرابری مسلم بین دو طرف قرارداد،حقوق کار به طور طبیعی چتر حمایتی خود را در جهت صیانت از نیروی کار کارگر و تامین خانواده او گسترش میدهد.البته کارفرما نیز در موارد مختلف به قوانین و مقررات تدوین شده در حقوق کار استناد نموده و از این تنظیم روابط بهره لازم را میگیرد ولی عمده مقررات تدوین شده در جهت حمایت از کارگر است،بر همین اساس هرگونه قراردادی که کمتر از حداقل مزایای پیشبینی شده و شرایط مدون در قانون بین کارگر و کارفرما منعقد شده باشد بدون این که به صحت اصل قرارداد لطمه ای وارد نماید خود به خود جای خود را به حداقل های مذکور در قانون کار میدهد.

وکیل دادگستری -جناب آقای لیاقت

جستجو
دسته بندی
آخرین مطالب
بایگانی
ما را دنبال کنید
جدیدترین اخبار را روزانه دریافت کنید!