جستجو

خدمات انجمن
خدمات انجمن

اخذ نمایندگی بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص و شرایط ویژه برای اعضای انجمن

ارائه کلیه خدمات مشاوره ای استعلام و خرید بیمه ( کلیه خدمات بیمه ای از کلیه شرکتهای بیمه گر بدون محدودیت)

ارائه خدمات مشاوره ای در صورت بروز خسارت جهت راهنمایی و آشنایی اعضاء با حقوق بیمه ای خود و کسب اطلاعات لازم در هنگام دریافت خسارت

ارائه کارت اورژانس بیمه به صورت هدیه و رایگان از طرف انجمن ( جهت برخورداری از امتیازات خاص و تخفیف مزایای دیگر (

ارائه بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص، ویژه اعضاء ومتقاضیان  واجد شرایط غیر عضو که به عضویت انجمن پذیرفته میشوند.

 تهية پروانة عضويت جهت شرکتهاي عضو انجمن و کارت عضويت جهت اعضاي هيات مديرة شرکتهاي عضو.
 چاپ سررسيد مخصوص انجمن با اطلاعات کامل اعضا
.

 

ارائه خدمات رفاهی به اعضا شامل : تحصیلات تکمیلی، خدمات باشگاه انقلاب، طراحی و راه اندازی سایت ویژه اعضای انجمن­صنفی­پیمانکاران.
تهيه و تکثير بخشنامه ها و فهرست بهاي پاية هر سال بصورت مکتوب و یا در قالب 
CD در اسرع وقت و ارایة آنها به شرکتهاي عضو .

اطلاع رساني مرتب و دسته جمعي بوسيلة پيام کوتاه به اعضاء.

پیگیری و وصول مطالبات قطعی پیمانکاران از وزارت نیرو.

پیگیری تخصیص زمین انبار به پیمانکاران از سازمان مدیریت بحران .

پیگیری اخذ گواهینامه مجریان ذیصلاح جهت اعضا.
برگزاري مجامع عمومي بطور متناوب در هرسال و در مواقع لزوم برگزاري مجامع فوق العاده جهت اطلاع رساني و شفافيت خدمت به اعضا و مشارکت اعضاي انجمن در اخذ تصميم گيري هاي بزرگ.
برگزاري همايشهاي مختلف (جایگاه نقش پیمانکاران در توسعه سازندگی و اقتصاد کشور) در موضوعات مختلف و دعوت از مسوولين دست اندرکار در اين همايشها جهت برقراي ارتباطي صميمانه تر و طرح مشکلات صنف و ارایة راهکارهاي لازم در اين زمينه.
اشتراک در سايت آبادگر و ايجاد آدرس پست الکترونيکي در سايت مذکور جهت اعضاي متقاضي
.

راه اندازي سايت انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران جهت  تعامل و اطلاع رسانی به موقع از رویدادها ، خدمات رفاهی، بخشنامه های مصوب معاونت راهبردی، زمان برگزاری مجامع ، همایش ها و ...... به اعضا انجمن.

 

جستجو
دسته بندی
آخرین مطالب
بایگانی
ما را دنبال کنید
جدیدترین اخبار را روزانه دریافت کنید!