در راستای کنترل و مقابله حداکثری با شیوع و انتشار ویروس کرونا...

در راستای کنترل و مقابله حداکثری با شیوع و انتشار ویروس کرونا...

اعضاي محترم انجمن 
احتراما در راستای کنترل و مقابله حداکثری با شیوع و انتشار ویروس کرونا خواهشمند است حتی الامکان از مراجعه حضوری به انجمن خودداری و درصورت امکان کلیه امور را از طریق برقراری تماس تلفنی پیگیری فرمایید. 97-02188288596
باتشکر-انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران