اعضاي هيئت مديره

اعضاي هيئت مديره اين دوره  در مجمع عمومي  1400به انتخاب اکثريت اعضا جهت پيشبرد اهداف انجمن صنفي پيمانکاران انتخاب گرديدند

ليست اعضا هيئت مديره

1 حميد رضا سيفي جناب آقاي مهندس رضا سيفي رئيس هيئت مديره
2 رضا گودرزي فراهاني جناب آقاي مهندس رضا گودرزي فراهاني عضو هيئت مديره
3 ايمان ياوري زاد جناب آقاي مهندس ايمان ياوري زاد عضو هيئت مديره
4 امير حسين فرجي جناب آقاي مهندس امير حسين فرجي عضو هيئت مديره
5 علي آبائي جناب آقاي مهندس علي آبائي عضو هيئت مديره
6 محمد برنج زاد جناب آقاي مهندس محمد برنج زاد عضو هيئت مديره
7 مراد عليزاده جناب آقاي مهندس مراد عليزاده عضو هيئت مديره
8 هادي توکلي جناب آقاي مهندس هادي توکلي عضو هيئت مديره

 


دبير انجمن

جناب آقاي گودرزي به عنوان دبير انجمن انتخاب گرديدند