درباره ما

در سال 1381 تعدادي از پيمانکاران اقدام به گردهم آيي و تشکيل انجمن صنفي پيمانکاران و شرکتهاي ساختماني و تأسيساتي و تجهيزاتي استان تهران نمودند که اين انجمن با زحمات فراوان و شبانه روزي بالاخره در تاريخ 11/12/81 موفق به اخذ تائيديه ثبت انجمن از اداره کار و امور اجتماعي گرديد و سپس طي جلسات مختلف بحث و گفتگو و تعامل با مسئولين وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران موفق به امضاي تفاهمنامه اي با سازمان مذکور شد که امضاي اين تفاهمنامه گام بزرگي در جهت نزديک شدن به جايگاه واقعي انجمن و قشر زحمتکش پيمانکاران مي باشد. و تاکنون توانسته است جايگاه مناسبي را در محافل مهم اجتماعي چون استانداري تهران  معاونت نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري  سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق،کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران، کانون سراسري انجمنهاي صنفي شرکتهاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي ايران، شوراي فني استانداري، کميتة کنترل کيفيت مصالح شوراي فني و... بدست آورد و با داشتن بيش از 1744 عضو ( فعال و غير فعال) به عنوان يکي از  بزرگترين و  فعالترين انجمن هاي کشور به شمار رفته و سرآمد و الگويي براي ديگر همکاران در استانهاي مختلف کشور ميباشد.

چشم انداز و ماموريت انجمن

چشم انداز : براي تحقق چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، انجمن صنفي کارفرمايي پيمانکاران شرکتهاي ساختماني  و تاسيساتي و تجهيزاتي استان تهران در سه سال آينده داراي نقش مرجعيت و مديريت علمي در ميان انجمنهاي کشور و جايگاه برجسته در منطقه در حوزه پيمانکاري مي بايست داشته ‌باشد.

ماموريتگسترش، پيشبرد، ارتقاي علمي و پرورش نيروهاي متخصص در زمينه‌ي پيمانکاري با ايجاد و بهبود زيرساخت‌هاي آموزشي-پژوهشي مبتي بر فرهنگ پيمانکاري و رفع موانع پيمانکاران

 


اهداف کلان

 

 

  • ضرورت همکاري صميمانه و تنگاتنگ با مجريان و کارفرمايان دولتي در جهت اجراي منويات پيمانکاران در زمينه هاي صنعت ساخت
  • ضرورت بسترسازي فرهنگي و آموزش به منظور ايجاد زمينه هاي لازم همکاري در امور صنعت ساختمان
  • معرفي شخصيت واقعي پيمانکاران در جامعه و بخش دولتي و اصلاح نگرش نادرست برخي از دست اندرکاران امور پيمانکاري
  • اصلاح برداشت  اثبات اينکه پيمانکار به عنوان يک شخصيت حقوقي در جهت سازندگي کشور هميشه در کنار بخش دولتي است نه در مقابل آنها
  • تبليغ و ترويج باور عمومي نياز جامعه به امور پيمانکاري و اثر بخش بودن آن و لزوم يادآوري اينکه اين قشر خدوم بايد فراتر از محدوديت هاي خود، فعاليت مستقل و مبتني بر شان تخصصي خود داشته باشند و همپاي آحاد  جامعه،  در سازندگي کشور  و  جامعه خويش مشارکت کنند  و از حقوق اجتماعي و کاري برابر برخوردار باشند.
  • ماموريت انجمن تلاش در جهت قانونمند سازي و ايجاد فرصت هاي لازم به منظور ايجاد اشتغال براي پيمانکاران
  • اطلاع رساني کامل به پيمانکاران از قوانين ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، آئين نامه هاي مرتبط با امور پيمانکاري از طريق استفاده از نشريه ، سايت، پيام کوتاه و يا هر امکاناتي که بتوان پيمانکاران را در جريان قرار داد
  •  حرفه پيمانکاري و نقش اثربخش آنان در پيشبرد جامعه.
  • پيگيري   تدوين، تصويب، اصلاح و اجراي قوانين و مقررات براي حمايت از حقوق پيمانکاران.

           تهيه، گردآوري و نشر دانش و اطلاعات درحوزه پيمانکاري.