بخشنامه ها

آبان 18, 1401

ضوابط و مقررات حاکم بر برآورد و پرداخت در قراردادها

در این بخشنامه و مصوبات انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران به جزییات ضوابط و مقررات حاکم بر برآورد و پرداخت در قراردادها پرداخته شده
مرداد 31, 1401

اصلاح بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی

اصلاح بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی ، برای مشاهده جزییات بخشنامه فایل پی دی اف را از سایت انجمن دانلود نمایید.
مرداد 26, 1401

آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

موضوع : : تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده 6 و اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران