بخشنامه ها

اطلاع از بخشنامه ها

در این بخش می توانید از آخرین بخشنامه ها را مطالعه نمایید.
مرداد 31, 1401

اصلاح بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی

اصلاح بخشنامه ترتیبات اجرایی شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی ، برای مشاهده جزییات بخشنامه فایل پی دی اف را از سایت انجمن دانلود نمایید.
مرداد 26, 1401

آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

موضوع : : تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده 6 و اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران