مدارک مربوط تغییرات شرکت

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران

تغییرات شرکت

مدارک لازم برای تغییرات شرکت

ارائه مدارک زیر جهت تغییرات شرکت الزامی می باشد:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامدارن (برابر اصل)
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید
 • تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید
 • اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
 • آدرس و کد پستی شرکت
 • تاییدیه کدپستی (در صورت تغییر کدپستی)
 • سمت اعضای جدید و قدیم
 • کپی آخرین آگهی تغییرات
 • مبلغ سرمایه و ارزش ریالی
 • کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی
 • در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
 • شماره تماس تمام اعضاء
 • کپی اساسنامه شرکت
 • آخرین روزنامه هئیت مدیره

پاسخ به پرسش های شما

در صورتیکه در تکمیل مدارک دچار مشکل شدید و یا پرسشی یا ابهامی داشتید میتوانید با تکمیل فرم روبرو با ارسال اطلاعات خود و طرح پرسش با کارشناسان انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران مشورت نمایید ، و یا اینکه با بخش تماس با انجمن در ارتباط باشید.