صلاحیت انفورماتیک

در این بخش کلیه مدارک ، بخشنامه ها ، تغییرات و سایر اطلاعات لازم جهت اخد گواهینامه صلاحیت انفورماتیکی لازم باشد توسط انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران ارائه شده است.

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط بخش صلاحیت انفورماتیک

مدارک مورد نیاز گواهینامه صلاحیت انفورماتیکی

 

* تمامی مدارک ارسالی باید به صورت اسکن رنگی و pdf و دارای مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء مجاز شرکت و ( کپی برابر اصل است) باشد.

 1. شناسنامه( در صورت وجود توضیحات پیوست شود)  ، کارت ملی ( پشت و رو) ، عکس پرسنلی ، نمونه امضاء ، تصویر کارت پایان خدمت (پشت و رو)  یا معافیت برای افراد مشمول متولد 1338 و بعد از آن.
 2. گواهی تجمیعی بیمه تامین اجتماعی مدیرعامل اعضای هیات مدیره و کارشناسان امتیاز آور
 3. مدرک تحصیلی مدیر عامل اعضای هیات مدیره و کارشناسان امتیاز آور
 4. حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته
 5. کد رمز بیمه تامین اجتماعی مدیر عامل و کارشناسان امتیاز آور
 6. شماره موبایل مدیر عامل و کارشناسان امتیاز آور
 7. اساسنامه ، روزنامه تاسیس ، روزنامه تغییرات (کلیه روزنامه تغییرات شرکت)
 8. تصویر صورت جلسه مجمع عمومی که بیانگر100 % صاحبان سهام باشد
 9. آخرین اظهار نامه مالیاتی
 10. برگ قطعی عملکرد مالیاتی شرکت در دو سال اخیر
 11. لیست بیمه سه ماه اخیر به همراه فیش پرداختی بیمه سه ماه اخیر
 12. کپی قراردادهای فعال یا به اتمام رسیده 3 سال اخیر

وضعیت قرارداد+ درصد پیشرفت+ موضوع پروژه+ نام دستگاه اجرایی+ شماره قرارداد+ مبلغ قرارداد+ تاریخ خاتمه قرارداد+ تاریخ تحویل + تاریخ آخرین دریافتی + میزان دریافتی تا کنون

 1. اجاره نامه یا سند ملکی دفتر مرکزی و شماره تماس دفتر مرکزی و شعبات و پست الکترونیک شرکت
 2. تصویر گواهینامه صلاحیت قبلی ( در صورت وجود)
 3. تعهد نامه مبنی بر رعایت مقررات قید شده داخل سربرگ شرکت .
 4. درخواست کتبی جهت اخذ رتبه بندی انفورماتیک
 5. برچسب آدرس شرکت باید شامل نشانی دقیق و کد پستی شرکت باشند . 
 6. تکمیل فرم پرسشنامه ( ارسال میشود)