اخبار

آخرین اخبار انجمن صنفی کارفرمایی تهران

در این بخش می توانید از آخرین رویدادها ، اخبار انجمن ، بخشنامه ها و سایر فعالیتهای انجمن مطلع شوید.
دوره هیا آموزشی انجمن

دوره های آموزشی


برای مشاهده اخبار مرتبط با دوره های آموزشی کلیک کنید.
بخشنامه های انجمن

بخشنامه ها


برای مشاهده اخبار مرتبط با بخشنامه ها کلیک کنید.
اخبار عمومی انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران

اخبار انجمن


برای مشاهده اخبار عمومی انجمن صنفی کلیک کنید.