آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه در هيئت دولت تصويب شد

آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه در هيئت دولت تصويب شد

هيئت وزيران در جلسه يازدهم خرداد ماه سال جاري به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال۹۹ كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را تصويب كرد. اين ايين نامه براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ابلاغ شده است.

منبع خبر:http://mporg.ir/home/wid/news/id/118372

آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ كل كشور

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید