بورس املاک ومستغلات

بورس املاک ومستغلات

اعضای محترم انجمن با توجه به راه اندازی بورس املاک ومستغلات به استحضار میرساندجهت شرکت ونام نویسی درخواست خودرا به صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن فکس ویاازطریق واتساپ به شماره09332718800ارسال فرمائید.ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به https://wa.me/989332718800 مراجعه فرمائید.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

بورس املاک

دعوت به اولین جلسه موسسین

پیوست دعوت مجمع عمومی موسس بورس املاک ایران

 

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید