جلسه مشترک هیات مدیره انجمن با ریاست محترم گاز رسانی به صنایع شرکت گاز استان تهران

جلسه مشترک هیات مدیره انجمن با ریاست محترم گاز رسانی به صنایع شرکت گاز استان تهران

جلسه مشترک هیات مدیره انجمن با ریاست محترم گاز رسانی به صنایع شرکت گاز استان تهران درخصوص سازماندهی شرکت های فعال در حوزه گاز رسانی به صنایع

 

 

           

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید