مزایای تشخیص مالیات برپایه اطلاعات واقعی اقتصادی مودیان

مزایای تشخیص مالیات برپایه اطلاعات واقعی اقتصادی مودیان

پس از حذف روش مالیات علی الراس در تشخیص مالیات ،در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (سال1394) زمینه دستیابی به درآمدهای واقعی مالیاتی بر اساس اطلاعات واقعی فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است. اقتصاد دانان وکارشناسان مالی و فعالان اقتصادی معتقدند که نتیجه حذف روش علی الرأس، قطعا کاراتر و شفاف‏تر شدن روش ها و فرآیندهای اخذ مالیات خواهد بود. از مهمترین آثار و نتایج مثبت حذف مالیات علی الراس می توان به جلوگیری از تأیید و پذیرش ضمنی موارد تخلفی از قبیل "عدم ارائه اطلاعات کافی و متقن توسط مودی" ، "تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارایه دفاتر و مدارک حساب" ،" غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارایه شده "،" ارایه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر" از سوی ادارات امور مالیاتی و... اشاره نمود.
بر اساس قانون مالیات های مستقیم، فرآیند تعیین و اخذمالیات واقعی مستلزم بهره مندی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات شفاف و قابل استناد به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی پایگاه داده ای طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت‏ ها ی اقتصادی و تجاری فعالان اقتصادی (اصلاحیه ماده 169مکرر) که براساس آن، به منظور ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، پایگاه جامع اطلاعات مودیان شامل اطلاعات پولی ، مالی و اعتباری،معاملاتی، ملکی و سرمایه‌ای اشخاص حقوقی و حقیقی و... می باشد.
بر اساس این اصل قانون مالیات های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز پایگاه های اطلاعاتی فوق الذکر فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند. حذف مالیات علی الراس و تعیین مالیات واقعی بر اساس اطلاعات حقیقی در قانون مالیات های مستقیم ، علاوه بر بستن راه فرار های مالیاتی،زمینه ساز دستیابی بیشتر به عدالت مالیاتی بوده و در نهایت نیل حداکثری به اهداف درآمدی بودجه ای دولت و گام نهادن در مسیر عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان را به طور هم زمان در پی خواهد داشت.

منبع خبر :http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/122902

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید