هیات مدیره دوره ششم

عکس اعضای هیات مدیره دوره ششم
عکس اعضای هیات مدیره دوره ششم

                                                                                                  

         حمیدرضا سیفی                               رضا گودرزی فراهانی                        سجاد خدابخشی صادق آبادی                            بیژن خطیبی

عضو و رئیس هیات مدیره انجمن           عضو هیات مدیره و دبیر انجمن          عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن       عضو و نایب رئیس هیات مدیره انجمن

 

                                                                 

              محسن لیاقت                                           پدرام مظلومی                                           رضا دستیاری

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر انجمن           عضو هیات مدیره انجمن                           عضو هیات مدیره انجمن

جستجو
دسته بندی
آخرین مطالب
بایگانی
ما را دنبال کنید
جدیدترین اخبار را روزانه دریافت کنید!