مدارک تشکیل پرونده ایمنی

مدارک تشکیل پرونده ایمنی

در این بخش می توانیدمدارک تشکیل پرونده مرتبط با ایمنی را دانلود نمایید.

مدارک تشکیل پرونده

روند اخذ صلاحیت ایمنی

ابتدا باید  در سامانه جامع روابط کار ، هیئت مدیره را به عنوان کارگر احراز هویت کنید. سپس شرکت را به عنوان کارفرمای حقوقی احراز هویت میکنید.

به ازای هر احراز هویت برای فرد مورد نظر پیامک شامل کلمه کاربری و عبور ارسال میشود.

پس از دریافت کلمه کاربری و عبور شرکت در سایت http://prkar.mcls.gov.ir/ اطلاعات شرکت را ثبت نام کنید .

سپس مدارک فیزیکی را  توسط یکی از هیئت مدیره یا کارمند شرکت (طبق لیست بیمه) به انجمن تحویل دهید.

یکی از هیئت مدیره باید دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایی را بگذراند.

در صورت داشتن پروژه فعال ، همه ی پرسنل طبق لیست بیمه باید دوره های آموزش ایمنی کارگری را ثبت نام و بگذرانند.

نحوه ثبت نام دوره ها به صورت فیلم آموزشی قابل مشاهده در سایت است .