اهداف انجمن

بمنظور حفظ  وارتقاءحقوق و منافع مشروع و قانونی  صنفي کلیه کارفرمایان پیمانکار هر نوع پروژه های اجرائی ابنیه، راه سازی، آب رسانی وآب و فاضلاب، برق رسانی  و انتقال نیرو و نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و هر نوع پروژه  ساختماني تأسیساتی تجهیزاتی در استان تهران و ایجاد امکان و انجام مطالعات فنی و تخصصی بجهت همکاری و همیاری بین اعضا انجمن و همچنین همکاری با دستگاههای اجرایی استان تهران و برای ایجاد امکان پیشرفت انواع طرحهای عمرانی و غیر عمرانی و بهبود کیفیت آنها و تهیه پیشنهادات مفید بمنظور ایجاد کار و عمران و آبادانی استان و همچنین همکاری و اشتراک مساعی با دانشگاه ها و مراکز علمی و سایر انجمنهای پیمانکاری مرتبط و غیره و انجام سفرهای علمی و پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور بالا بردن دانش حرفه ای و ایجاد تشکلهای لازم در قالب شرکتها، کانونها و سازمانها با آرمانها و اهداف مختلف صنفی که با ادغام توانهای مالی، تخصصی و اجرائی به تحقق برنامه های سازنده و آبادانی استان و تأمین نیازهای مالی و علمی اعضا بیانجامد و همچنین باعث بهبود سطح علمی و فرهنگی و مالی و اجرائی کارکنان و اعضای شرکتها و افراد عضو انجمن گردد.این انجمن با شرایط و بر اساس مواد مندرج در ذیل تشکیل می گردد.

اهداف بلند مدت

•    تهيه و تدوين شرايط عمومي پيمان و به تصويب رساندن آن.
•    جلوگيري از فعاليت شرکت هاي غير مجاز و هرگونه ساخت و ساز توسط افراد يا شرکت هاي تعيين صلاحيت نشده و تعامل با کارفرمايان سراسر کشور در جهت معرفي شرکت هاي مجاز و ذیصلاح.
•    بررسي کيفيت اجرايي پروژه ها در جهت تعيين و تشويق شرکتهاي برتر و آموزش و ارشاد شرکت هاي ضعيف تر.
•    پيگيري استاندارد شدن واقعي مصالح مصرفي در سطح کشور و آموزش و تعيين صلاحيت پرسنل اجرايي پروژه ها جهت دستيابي به اجراي استاندارد پروژهها.
•    پيگيري دستيابي آسان به تکنولوژي و ماشين آلات روز جهان براي اجراي پروژه هاي عمراني.
•    ايجاد کنسرسيوم هاي مختلف جهت شرکت در مناقصات بزرگ داخلي و خارجي و رقابت در سطح بين­الملل.
•    پيگيري ايجاد بيمه جهت پرداخت صورت وضعيتها و مطالبات پيمانکاران.