خدمات انجمن

خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره به پیمانکاران عضو در زمینه های گوناگون

پیگیری

پیگیری حقوق پیمانکاران در سازمان ها و اخذ مجوز هاي مورد تایید از خدمات انجمن پیمانکاران می باشد.

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی به پیمانکاران عضو در خصوص فعالیت های صنفی و کاری

آموزش

آموزش نیروی انسانی پیمانکاران عضو بر اساس نیاز های کسب و کار

خدمات انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران به عنوان یک مجموعه خدماتی به شرکتهای پیمانکاری و بخش خصوصی جهت خدمات و تسهیل امور پیمانکاران استان تهران رسالت خود را بر این اساس قرارداده است که شرکتهای پیمانکاری فعال در استان تهران در سریعترین زمان به تمامی خدمات در سایت https://aspt.ir دست یابند.

خدمات انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران استان تهران شامل :

 • پیمانکاران برای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، گرید و رتبه پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه. برگزاری کلاسهای ساجات و برگزاری کلاسهای آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری می توانند به این بخش مراجعه نمایند.
 • پیمانکاران برای دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران و برگزاری کلاسهای ایمنی کارگری،ایمنی کارفرمائی ، ایمنی و HSE ایمنی و بهداشت کار در استان تهران می توانند به این بخش مراجعه نمایند.
 • پیمانکاران برای دریافت گواهینامه صلاحیت خدماتی شرکت های پیمانکاری و یا دریافت گرید و رتبه اداره کار و برگزاری کلاسهای صلاحیت شرکتهای خدماتی اداره کار تعاون در استان تهران می توانند به سایت مراجعه نمایند.
 • پیمانکاران برای اخذ رتبه انفورماتیک از شورای عالی انفورماتیک و دریافت گرید و رتبه انفورماتیک از شورای عالی انفورماتیک می توانند به این بخش مراجعه نمایند.
 • پیمانکاران برای برگزاری کلاسهای ساجات پیمانکاران و برگزاری کلاسهای آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری، آشنایی شرایط عمومی پیمان پیمانکاران ، قوانین و ضوابط مالیاتی پیمانکاران ، ارزش افزوده پیمانکاران و بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران که در انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران می توانند از طریق سایت انجمن اقدام نمایند.
 • پیمانکاران برای برگزاری کلاسهای ایمنی کارگری، ایمنی کارفرمایی، ایمنی و HSE کلاسهای تخصصی تائید صلاحیت پیمانکاران از اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران می توانند از طریق سایت انجمن اقدام نمایند.


خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره به پیمانکاران عضو در زمینه های گوناگون
خدمات مشاوره انجمن

براساس تجارب کسب شده در بیش از نیم قرن حضور در جامعه پیمانکاران ایرانی و با هدف ارائه خدمات مناسب و مستمر در زمینه سیستم ها و ابزارهای مدیریتی، مهندسی این انجمن خدمات مشاوره ای خود را به منظور توسعه و ارتقاء سطح عملکرد سازمان ها از طریق طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی یا مهندسی، استاندارد سازی و همچنین تعریف مشخصات کیفی/فنی محصول و اخذ گواهینامه های معتبر ارائه خواهد نمود

 • ارائه کلیه خدمات مشاوره ای استعلام و خرید بیمه ( کلیه خدمات بیمه ای از کلیه شرکتهای بیمه گر بدون محدودیت)
 • ارائه خدمات مشاوره ای در صورت بروز خسارت جهت راهنمایی و آشنایی اعضاء با حقوق بیمه ای خود و کسب اطلاعات لازم در هنگام دریافت خسارت
 • اخذ نمایندگی بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص و شرایط ویژه برای اعضای انجمن
 • ارائه کارت اورژانس بیمه به صورت هدیه و رایگان از طرف انجمن ( جهت برخورداری از امتیازات خاص و تخفیف مزایای دیگر )
 • ارائه بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص، ویژه اعضاء ومتقاضیان  واجد شرایط غیر عضو که به عضویت انجمن پذیرفته میشوند.

 

خدمات پیگیری

یکی دیگر از خدمات انجمن صنفی پیمانکاران پیگیری حقوق پیمانکاران در سازمان ها و اخذ مجوزهای مربوطه می باشد.
 • پیگیری حقوق پیمانکاران در سازمان ها و اخذ مجوز های مورد تایید از خدمات انجمن پیمانکاران می باشد.
 • پیگیری حقوق پیمانکاران در سازمان ها و اخذ مجوز های مورد تایید از دیگر خدمات انجمن صنفی پیمانکاران می باشد.
 • پیگیری و وصول مطالبات قطعی پیمانکاران از وزارت نیرو.
 • پیگیری تخصیص زمین انبار به پیمانکاران از سازمان مدیریت بحران .
 • پیگیری اخذ گواهینامه مجریان ذیصلاح جهت اعضا.

 

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی به پیمانکاران عضو در خصوص فعالیت های صنفی و کاری
 • برگزاری همایشهای مختلف (جایگاه نقش پیمانکاران در توسعه سازندگی و اقتصاد کشور) در موضوعات مختلف و دعوت از مسوولین دست اندرکار در این همایشها جهت برقرای ارتباطی صمیمانه تر و طرح مشکلات صنف و ارایة راهکارهای لازم در این زمینه.
 • برگزاری مجامع عمومی بطور متناوب در هرسال و در مواقع لزوم برگزاری مجامع فوق العاده جهت اطلاع رسانی و شفافیت خدمت به اعضا و مشارکت اعضای انجمن در اخذ تصمیم گیری های بزرگ.
 • اشتراک در سایت آبادگر و ایجاد آدرس پست الکترونیکی در سایت مذکور جهت اعضای متقاضی.
 • راه اندازی سایت انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران جهت  تعامل و اطلاع رسانی به موقع از رویدادها ، خدمات رفاهی، بخشنامه های مصوب معاونت راهبردی، زمان برگزاری مجامع ، همایش ها و غیره به اعضا انجمن.

آموزش

آموزش نیروی انسانی پیمانکاران عضو بر اساس نیاز های کسب و کار

برگزاری دوره های آموزشی پرسنل پیمانکاران عضو جهت ارتقا توانایی فردی ایشان به صورت دوره های حضوری و آنلاین از دیگر خدمات انجمن صنفی پیمانکاران می باشد. این دوره مرتبط با نیازهای پیمانکاران در حوزه های کسب و کار می باشد.

 

خدمات انجمن صنفی پیمانکاران تهران

 • فرآیند رتبه بندی و تایید صلاحیت پیمانکاران برای کلیه پیمانکاران بخصوص اعضای محترم انجمن
 • ثبت نام و برگزاری دوره های (کارفرمایی ، کارگری و مسئول) ایمنی و همراهی پیمانکاران در اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 • تشکیل کمیسیون های (آب ، برق ، راه ، ساختمان ، تاسیسات ، نفت و گاز و غیره) و همچنین کمیسیون های (رفاهی ، استراتژیک ، انتشارات ، حقوقی و غیره) در موارد لزوم که به رفع مشکلات پیمانکاران در حوزه های کاری مختلف بپردازند.
 • اصلاح سیستم جمع دارایی و ثبت و ضبط اموال و ارائه سیستم مالی به روز و شفاف برای اعضا
 • ایجاد تعاونی و احیا آن و ارائه مزایای خاص برای اعضا
 • عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان با شرایط ویژه برای اعضا
 • همکاری و پیگیری های لازم جهت وصول مطالبات پیمانکاران
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیمانکاران در حل مشکلات احتمالی
 • ارائه خدمات باشگاهی و رفاهی برای اعضای انجمن