فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی

در این بخش می توانید فیلم های آموزشی بخش صلاحیت ایمنی را جهت ثبت نام و ورود به کلاس های آموزشی را ملاحظه نمایید.

آزمون در سامانه دان به صورت انلاين قرار دارد.

از دو طریق فراگیران می توانند وارد آزمون شوند 
  1. از طریف کاردان ---> دوره های من  ---> روی ورود به آزمون کلیک کنند وارد صفحه ورود به سامانه دان شده و بعد از وارد کردن یوزر و پسورد مستقیم وارد لینک آزمون می شوند
  2. مستقیم وارد سامانه دان شوند باید ابتدا وارد دوره مربوطه شوند در انتهای صفحه لینک آزمون قرار دارد روی لینک آزمون کلیک کرده وارد صفحه دیگه ای می شوند مجددا روی لینک در آن صفحه کلیک کرده وارد صفحه آزمون می شوند که کلید شروع آزمون در آنجا قرار دارد با زدن بر روی شروع آزمون , امتحان شروع شده و تایمر زمان 45 دقیقه آزمون فعال می شود
 
 
 

ورود به کلاس دوره های آموزش ایمنی

ثبت نام دوره های آموزشی ایمنی

جزوه های آموزشی

در این بخش می توانید جزوات آموزشی بخش صلاحیت ایمنی را بررسی و دانلود نمایید.